Gebruiksvoorwaarden

Proclaimer

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. De gemeente besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Komt u toch iets tegen dat niet klopt of verouderd is? Dan horen wij dat graag. Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.  

Gemeentelijke regelgeving 

Via de website heeft u toegang tot teksten over gemeentelijke regelgeving, zoals verordeningen. De links op de website leiden u naar de officiële publicatie op www.overheid.nl.

Auteursrecht

De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van de gemeente Zwolle.  Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. U mag informatie van de website van Zwolle overnemen in uw eigen publicatie. U moet dan wel de bron vermelden en uw publicatie mag geen commercieel doel hebben.

U mag de informatie verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken in een geautomatiseerd gegevensbestand. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de gemeente Zwolle. De gemeente vindt het belangrijk hierbij betrokken te worden. De gemeente kan er dan voor zorgen dat de informatie juist en volledig is. Neem hiervoor contact op met de gemeente Zwolle.

Aansprakelijkheid

De gemeente Zwolle streeft ernaar dat de informatie op de website juist en volledig is. Toch kan het voorkomen dat dit niet het geval is. De gemeente vertaalt regelgeving naar informatie die toegankelijk is. Daarbij maakt de gemeente keuzes om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De officiële publicaties van regelgeving zijn echter altijd leidend.
De website van de gemeente Zwolle verwijst mogelijk naar websites en/of informatiebronnen van andere organisaties. U moet altijd zelf controleren of de informatie op deze websites/ informatiebronnen juist is. De gemeente Zwolle is niet aansprakelijk voor de gevolgen als u de informatie van deze websites/informatiebronnen gebruikt.